فضای سبز

این مجموعه شامل آبجکتهای سه بعدی مختلف از قبیل نیمکت ها ، انواع چمن ، انواع کفسازی محیطی ، وسایل طبخ در فضای باز مانند باربیکو ها ، منقل و ….. می باشد.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 1–12 از 13 نتایج

 • آبجکت سه بعدی آلاچیق ۰۰۳

  تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۷
  1,500 تومان
 • آبجکت سه بعدی پل چوبی ۰۰۱

  تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۷
  1,500 تومان
 • آبجکت سه بعدی تاب ۰۰۲

  تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۷
  1,500 تومان
 • آبجکت سه بعدی کفسازی فضای سبز ۰۰۱

  تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
  1,500 تومان
 • آبجکت سه بعدی کفسازی فضای سبز ۰۰۲

  تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
  1,500 تومان
 • آبجکت سه بعدی کفسازی فضای سبز ۰۰۳

  تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
  1,500 تومان
 • آبجکت سه بعدی کفسازی فضای سبز ۰۰۴

  تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
  1,500 تومان
 • آبجکت سه بعدی کفسازی فضای سبز ۰۰۵

  تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
  1,500 تومان
 • آبجکت سه بعدی کفسازی فضای سبز ۰۰۶

  تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
  1,500 تومان
 • آبجکت سه بعدی کفسازی فضای سبز ۰۰۷

  تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
  1,500 تومان
 • آبجکت سه بعدی کفسازی فضای سبز ۰۰۸

  تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
  1,500 تومان
 • آبجکت سه بعدی کفسازی فضای سبز ۰۰۹

  تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
  1,500 تومان