لوازم آشپزخانه

در این دسته آبجکتهایی با جزئیات زیاد از وسایل مورد استفاده در آشپزخانه قرار گرفته است.

شما می توانید در رندرهای خود از این وسایل استفاده کنید . دقت کنید قبل از خریداری آبجکت حتما به قسمت توضیحات رفته و از سازگاری محصول با نرم افزار مورد استفاده خود مطمئن شوید.

اطلاعات بیشتر ...