صحنه آماده

صحنه آماده معماری – شامل فضای داخلی و بیرونی ساختمانی است. شما می توانید از یک یا چند صحنه از مجموعه های مختلف که برای نیازهای شما مناسب هستند استفاده کنید. صحنه آماده سه بعدی که برای استفاده در نرم افزارهای تری-دی-مکس با وی-ری، سینما فور-دی یا ….. آماده می شود. قبل از خرید، باید فرمت موجود و قابل استفاده در نرم افزار را بررسی کنید.

صحنه های آماده سه بعدی ارائه شده در این بخش شامل مدل، بافت، مواد، روشنایی، تنظیمات دوربین و تنظیمات رندر است که تماما  در پیش نمایشقابل مشاهده است. شما می توانید از تمام این عناصر در پروژه های خود استفاده کنید و آنها را تغییر دهید. شما همچنین می توانید با کمک از صحنه آماده 3بعدی ارائه شده در این بخش تنظیمات رندر خود را تنظیم نمایید. صحنه آماده 3بعدی معماری ارائه شده در این بخش به بهبود کار شما کمک می کند و ابزاری ضروری برای هر معمار و متخصص طراحی های 3 بعدی کامپیوتری است.

اطلاعات بیشتر ...